pátek 20. února 2015

Pokračování oprav na kapličce

Jak jistě víte, v letech 2013 a 2014 proběhly dvě  etapy obnovy kaple sv. Jana Nepomuckého.V současnosti jsou provedeny všechny odkopové práce, zrestaurována hlavní vrata a postranní dveře do kaple, zrestaurována cibule na věžičce, opravena celá věž a zrestaurována 4 okna na věži. Dvě zbývající okna na věži, na které již nezbyly z rozpočtu peníze nyní restauruje firma Vitar s.r.o., tuto akci finančně na žádost našeho Sdružení zaštiťuje majitel památky - obec Hospozín. Osazení těchto 2 oken by mělo proběhnout v březnu tohoto roku.

Ministerstvo kultury vyhlásilo dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2015. Na základě nabídky, kterou nám zaslal MÚ Slaný se naše Občanské sdružení rozhodlo požádat o využití tohoto dotačního programu na pokračování obnovy kaple sv. Jana Nepomuckého v Hospozínku. Vzhledem k možné částce bychom v této etapě rádi nechali zrestaurovat zbývající okna kaple. Obnovou oken bychom také zabránili dalším možným škodám, které způsobují holubi. Okna jsou sice zajištěna pletivem, ale přesto se zcela nedaří zamezit vletům holubů do kaple.
Doufejme tedy, že se nám postupně podaří naše cíle splnit.

Na závěr bych ráda poděkovala Daně Ledvinové, která se v současnosti na procesu obnovení kapličky podílí největší měrou!

Pokud byste nám chtěli s opravou kapličky pomoci, budeme rádi za jakékoli finanční příspěvky! Číslo účtu2000239803 / 2010

pondělí 6. října 2014

Informace o probíhají obnově kaple sv. Jana Nepomuckého

Vážení členové sdružení a přátelé Hospozínka, 

ráda bych Vás informovala o již proběhlých a probíhajících opravách na naší kapličce.

V minulém roce proběhla I. etapa obnovy kaple sv. Jana Nepomuckého. Práce byly ukončeny 30. října 2013. Tyto práce proběhly po dohodě s památkáři, SZIF, ZS Přemyslovské střední Čechy a samozřejmě za finanční podpory Občanského sdružení pro podporu a rozvoj části obce Hospozínek.

Naše sdružení vybralo a zajistilo vlastními silami prostředky na zpracování projektu na obnovu kaple /23.664 Kč/. Tyto peníze jsme získali pořádáním charitativního koncertu, který se uskutečnil v Praze v kostele sv.Antonína.

Dotace, kterou jsme získali při výběrovém řízení byla 200.000 Kč.
10% z této částky má příjemce dotace, či vlastník nemovitosti  povinnost uhradit ze svých zdrojů.
Ze sponzorského daru a prostředků, které jsme vybrali, zaplatilo naše sdružení částku 22.834 Kč.
Faktura za I. etapu obnovy kaple v částce 202.834 byla zaplacena 14.11.2013.

Konkrétně šlo o tyto uvedené práce pro I. etapu /dle projektu/:

Stavební a zemní práce dle SoD 
Odspádování objektu do vsakovacích příkopů a veškeré práce s tím spojené.

Restaurátorské práce
Vstupní fošnové 2křídlé dveře pobíjené, zdobené UŘ 2
Boční 1křídlové dveře fošnové svlakové Uř 3

II.etapa obnovy, která bude probíhat za stejných finančních a platebních podmínek, proběhne v měsících  září-říjen.
Stanovený termín odevzdání prací a kontroly SZIF je 30.11.2014

V této fázi proběhne :
- oprava střechy a horní části lucerny
- oprava kříže a makovice lucerny, včetně zlacení
- doplnění oken
- oprava a doplnění kříže lucerny , omítek a šambrán horní části lucerny

Informace výše uvedené byly předány paní starostce Hasalové a dalším členům zastupitelstva, kteří si informace vyžádali. Zároveň s tím jsme je požádali o finanční příspěvek ze společného rozpočtu na opravu kaple sv.Jana Nepomuckého a rozvoj naší části obce.

Doufejme, že se nám bude dařit i nadále!

Eva Ledvinová

středa 28. listopadu 2012

A ještě něco :-) Kdybyste někdo měl zájem o kulturu, tak bych Vás chtěla pozvat na vánoční koncert našeho sboru :-) E.

Vážení přátelé, 

dlouho jsem sem nepsala, za což se omlouvám, ale nebylo moc času, nicméně se to nyní pokusím napravit :-)
Ráda bych Vás informovala o dění v našem sdružení:

Oprava kapličky se pomalu, ale snad jistě dává do pohybu. Projekt máme hotový, teď jen zbývá ta příšerná byrokratická část... K takové žádosti je potřeba miliarda jiných žádostí, potvrzení, povolení - no hrůza! Měli bychom to všechno stihnout do 6. ledna, tak uvidíme :-) 

Také jsem psala paní starostce do Černuce jak to je se skládkou. Zde je odpověď:
Dobrý den, 
dotace bohužel schválena nebyla. Odhad ceny za úklid skládky byl již na jaře cca 1 mil. Kč. Budu se snažit protlačit úklid do rozpočtu obce na příští rok, ale nejsem moc optimista...
Na fotopasti se podívám, děkuji za informaci.
S pozdravem
Radka Klímová

Tak, to je zatím všechno, až pokročíme, určitě Vás budu zase informovat!

Přeji Vám všem krásný den!

Evaúterý 5. června 2012

Naděje kaple v Hospozínku

Zdravím všechny!

Zde je náhled článku o naší kapličce, který vyšel v kladenském periodiku Kamelot. Není to moc k přečtení, jelikož je to jen jako  obrázek, ale pokud byste měli zájem, ráda Vám originál zašlu mailem :-)
Dále nám vyšel sloupek v MF DNES - Středočeský kraj v rubrice "Lidé od nás". Naskenový ho bohužel nemám, nicméně jsem získala alespoň text sloupku. Zde je:

„Líbí se mi, že tu lidé žijí pospolu“
Lidé od nás 
 Eva Marie Bendová předsedkyně Hospozínek, o. s. 

 Přestože je Marie Bendová z Prahy, rozhodla se angažovat při záchraně hospozínské kaple. „V Hospozínku mají chalupu přítelovi rodiče. Jelikož jsme z Prahy, jezdíme do Hospozínku hlavně kvůli přírodě, odpočinku i práci,“ říká. Na Hospozínku má ráda, jak jsou místní, většinou chalupáři, spřátelení, tráví tam společně večery a navzájem si pomáhají. „Neradi jsme proto viděli, jak se kaple sv. Jana Nepomuckého rozpadá,“ podotýká Marie Bendová. Kaple byla dokončena roku 1711 a je to první kaple v Čechách zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. „Nepomucký byl oficiálně svatořečen až o téměř dvacet let později, na svoji dobu to byl od hraběnky Anny Polyxeny, která nechala kapli postavit, odvážný čin,“ poznamenává. 
 Benefiční koncert na opravu kostelíka se konal v dubnu v kostele sv. Antonína na pražském Strossmayerově náměstí. „Přišlo nás podpořit přes 200 lidí a vybrali jsme celkem 26 tisíc korun, což považuji za úspěch,“ říká Bendová. Peněz však podle ní chybí ještě mnoho. „Nemáme zatím stavební projekt, takže netuším, jaké budou náklady na stavbu. Budeme muset získat i nějaké dotace,“ dodává. 

 Foto popis| 

 Regionální mutace| Mladá fronta DNES - střední Čechy


Hezký zbytek dne Vám přeje Vaše Eva :-)

čtvrtek 12. dubna 2012

Z médií...

Vážení přátelé,

zde je přehled článků a zmínek o dnešním koncertě :) 

ČRo Regina o nás vysílala v kulturních tipech:
http://www.rozhlas.cz/regina/tipy/_zprava/1044766

ČRo Vltava se o nás zmínila v Mozaice:
http://www.rozhlas.cz/mozaika/aktuality/_zprava/1044594

Pražský deník:
19:30
V kostele sv. Antonína se koná benefiční koncert pro opravu kaple sv. Jana Nepomuckého. Pořádá sbor "Cancioneta Praga" a o. s. pro obnovu části obce Hospozínek.

UČPS:
http://www.ucps.cz/portal/cz/01-01-clanek.php?see_ID=2024

Sbor.cz:
http://www.sbory.cz/detail_clanek.php?id=3303&PHPSESSID=5cdc0c9abc3bbc8d232a168b21188c55

Kdykde.cz:
http://koncerty.kdykde.cz/vazna-hudba/praha/34446___beneficni-koncert-sboru-cancioneta-praga

Kudy z nudy:
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Beneficni-koncert-na-opravu-kaple-sv--Jana-Nepomuc.aspx

Informuji:
http://www.informuji.cz/akce/praha/14761-novy-divci-sbor-cancioneta-praga-zapiva-v-kostele-sv-antonina-na-strossmayerove-namesti-vytezek-z-koncertu-pujde-na-dobrocinne-ucely/

Nepropásni:
http://www.nepropasni.cz/kostel-sv-antonina-4/novy-divci-sbor-cancioneta-praga-zapiva-v-kos/2012-5530612/

Za kulturou:
http://www.zakulturou.cz/koncerty/sbor-cancioneta-praga-zazpiva-v-kostele-sv.-antonina.html

Novina.cz:
http://www.novina.cz/3897955/beneficni-koncert-na-opravu-kaple-sv-jana-nepomuckeho.aspx

xNoviny.cz:
http://xnovinky.cz/beneficni-koncert-sboru-cancioneta-praga-655523/


Večer se na Vás všechny moc těším!
Eva