čtvrtek 29. září 2011

Zářijové novinky

Krásný den všem!

Léto už pomalu uvadá, ale aktivita našeho sdružení nikoli. Ráda bych bych Vás informovala o akcích, které jsme s Lukym podnikli...

Co se zatím podařilo, přestože je to úspěch pro někoho nepatrný, je oprava silnice z Hospozínka do Černuce. Opravy sice nejsou úplně důkladně provedené, přesto si myslím, že je stav silnice lepší, než býval.

Dále pokračujeme v akci "Oprava kostelíčka".
Spolu s Láďou ml. a partou pracovitých! cikánských spoluobčanů, se nám podařilo vyklidit prostory kapličky. Práce to nebyla lehká a zabrala nám více jak tři dny, avšak výsledek stál, myslím, za to!
Stav kostelíčku byl katastrofální (desítky holubů, holubinců, zdechlin apod. ve velmi silné vrstvě, rozmístěné po celé ploše kostelíka), jen pro silné žaludky, ale podařilo se nám všechen tento "odpad" vyklidit a nyní se kostel nachází alespoň v trochu čistém stavu.
Tím ovšem práce jak na kostele neskončila.
Aby se dovnitř žádní další holubi nedostali, bylo nutné zabezpečit okna, což se tento víkend stalo a okna chrání pletivo.
Aby bylo naše zabezpečení úplné, byl boční vchod zajišťen petlicí se zámkem, což je práce Lukáše a Ládi a tímto bych jim chtěla sklonit poklonu, poněvač se během práce objevila řada překvapivých problémů... Leč kluci nakonec zvládli úkol na výbornou. Klíč je u Lukyho, takže kdo by se chtěl mrknout dovnitř, ví na koho se obrátit.
Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným: Lukymu, Láďovi, Jirkovi (který zastal funkci odstřelovače), malým cikáňatům, a všem sousedům, kteří nám zapůjčili nářadí apod. Dále pak také obci Hospozín, která nám poskytla finanční prostředky na pletiva, savo apod.

Tímto bych také ráda svolala schůzi členů sdružení. Podrobnosti ke schůzi napíšu co nejdříve!

Všem přátelům Hospozínka přeji hezký slunečný den!

*Eva*