pátek 20. února 2015

Pokračování oprav na kapličce

Jak jistě víte, v letech 2013 a 2014 proběhly dvě  etapy obnovy kaple sv. Jana Nepomuckého.V současnosti jsou provedeny všechny odkopové práce, zrestaurována hlavní vrata a postranní dveře do kaple, zrestaurována cibule na věžičce, opravena celá věž a zrestaurována 4 okna na věži. Dvě zbývající okna na věži, na které již nezbyly z rozpočtu peníze nyní restauruje firma Vitar s.r.o., tuto akci finančně na žádost našeho Sdružení zaštiťuje majitel památky - obec Hospozín. Osazení těchto 2 oken by mělo proběhnout v březnu tohoto roku.

Ministerstvo kultury vyhlásilo dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2015. Na základě nabídky, kterou nám zaslal MÚ Slaný se naše Občanské sdružení rozhodlo požádat o využití tohoto dotačního programu na pokračování obnovy kaple sv. Jana Nepomuckého v Hospozínku. Vzhledem k možné částce bychom v této etapě rádi nechali zrestaurovat zbývající okna kaple. Obnovou oken bychom také zabránili dalším možným škodám, které způsobují holubi. Okna jsou sice zajištěna pletivem, ale přesto se zcela nedaří zamezit vletům holubů do kaple.
Doufejme tedy, že se nám postupně podaří naše cíle splnit.

Na závěr bych ráda poděkovala Daně Ledvinové, která se v současnosti na procesu obnovení kapličky podílí největší měrou!

Pokud byste nám chtěli s opravou kapličky pomoci, budeme rádi za jakékoli finanční příspěvky! Číslo účtu2000239803 / 2010