úterý 13. prosince 2011

Hezký den všem!

Po delší pauze začínáme zase něco dělat, a tak zde máte k nahlédnutí naší včerejší korespondenci s paní starostkou Černuce.

Eva

Vážená paní Bendová,

dnes na zastupitelstvu budu navrhovat schválení žádosti o poskytnutí dotace

na úklid skládky. Ohledně této věci nyní spolupracuji s firmou BEC Odpady,
která pro nás zajišťuje sběr a likvidaci odpadu a zároveň provozuje zde
nejbližší skládku na Uhách, takže finančně by likvidace skládky ve
spolupráci s nimi byla asi nejvýhodnější. Nicméně skládka není jen u
silnice, je i dále, v bývalém "Tetiném dole" (po cestě v místě skládky
doprava). Celkové náklady na likvidaci skládky jak u silnice, tak i v
"Tetiném dole" jsou odhadovány na cca 1 mil. Kč, přičemž maximální výše
poskytované dotace je 250 tis. Kč. Chtěla bych tedy alespoň začít, a to
likvidací dále od silnice, a doufám, že zastupitelé se mnou budou souhlasit
a podpoří mne. 

Co se týče stromů podél silnice, je to záležitost Správy a údržby silnic,

které toto realizují ve své režii.

Zítra Vám dám vědět, jak jsem dopadla na zastupitelstvu.


Hezký večer.


S pozdravem


Radka Klímová

starostka obce Černuc

tel.: 315 761 048, 724 191 916

www.cernuc.cz

-----Original Message-----

From: o.s.hospozinek@email.cz [mailto:o.s.hospozinek@email.cz
Sent: Monday, December 12, 2011 3:21 PM
To: starosta.cernuc@seznam.cz
Subject: Rozpočet obce

Vážená paní starostko, 


v návaznosti na Váš dřívější rozhovor s p. Ledvinou se na Vás obracím s

dotazem ohledně likvidace černé skládky mezi Černucí a Hospozínkem. Bohužel
se dnes nemůžeme dostavit na zasedání zastupitelstva, ale chtěli bychom
vědět, jestli se ve Vašem rozpočtu počítá s odklizením skládky, jak jste se
v létě s p. Ledvinou domluvili.
Dále bychom se chtěli zeptat na výsadbu stromové aleje. Viděli jsme krásnou,
nově vysazenou alej stromků z Černuce do Hospozína a rádi bychom věděli,
zda-li by se taková dala vysázet i podél silnice vedoucí z Černuce do
Hospozínka. Poradíte nám na koho bychom se mohli ohledně této žádosti
obrátit?
Po Novém roce bychom se u Vás rádi zastavili a probrali s Vámi naše plány.
Jelikož se do té doby s Vámi zřejmě neuvidíme, chtěli bychom Vám tímto za
celé sdružení popřát krásné svátky a vše nejlepší do Nového roku, a to nejen
Vám, ale i celé obci.

S pozdravem za sdružení


Eva Marie Bendová
Občanské sdružení pro podporu a rozvoj části obce Hospozínek Kontaktní

osoba: 
     Eva Bendová
     předsedkyně o.s.