pondělí 6. října 2014

Informace o probíhají obnově kaple sv. Jana Nepomuckého

Vážení členové sdružení a přátelé Hospozínka, 

ráda bych Vás informovala o již proběhlých a probíhajících opravách na naší kapličce.

V minulém roce proběhla I. etapa obnovy kaple sv. Jana Nepomuckého. Práce byly ukončeny 30. října 2013. Tyto práce proběhly po dohodě s památkáři, SZIF, ZS Přemyslovské střední Čechy a samozřejmě za finanční podpory Občanského sdružení pro podporu a rozvoj části obce Hospozínek.

Naše sdružení vybralo a zajistilo vlastními silami prostředky na zpracování projektu na obnovu kaple /23.664 Kč/. Tyto peníze jsme získali pořádáním charitativního koncertu, který se uskutečnil v Praze v kostele sv.Antonína.

Dotace, kterou jsme získali při výběrovém řízení byla 200.000 Kč.
10% z této částky má příjemce dotace, či vlastník nemovitosti  povinnost uhradit ze svých zdrojů.
Ze sponzorského daru a prostředků, které jsme vybrali, zaplatilo naše sdružení částku 22.834 Kč.
Faktura za I. etapu obnovy kaple v částce 202.834 byla zaplacena 14.11.2013.

Konkrétně šlo o tyto uvedené práce pro I. etapu /dle projektu/:

Stavební a zemní práce dle SoD 
Odspádování objektu do vsakovacích příkopů a veškeré práce s tím spojené.

Restaurátorské práce
Vstupní fošnové 2křídlé dveře pobíjené, zdobené UŘ 2
Boční 1křídlové dveře fošnové svlakové Uř 3

II.etapa obnovy, která bude probíhat za stejných finančních a platebních podmínek, proběhne v měsících  září-říjen.
Stanovený termín odevzdání prací a kontroly SZIF je 30.11.2014

V této fázi proběhne :
- oprava střechy a horní části lucerny
- oprava kříže a makovice lucerny, včetně zlacení
- doplnění oken
- oprava a doplnění kříže lucerny , omítek a šambrán horní části lucerny

Informace výše uvedené byly předány paní starostce Hasalové a dalším členům zastupitelstva, kteří si informace vyžádali. Zároveň s tím jsme je požádali o finanční příspěvek ze společného rozpočtu na opravu kaple sv.Jana Nepomuckého a rozvoj naší části obce.

Doufejme, že se nám bude dařit i nadále!

Eva Ledvinová

Žádné komentáře:

Okomentovat